Triển khai công tác bảo đảm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

18/10/2021

Ngày 15/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu chủ trì hội nghị. 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ được khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/11, được chia thành 2 đợt theo hình thức họp trực tuyến và họp tập trung.

Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra từ ngày 20/10 đến 3/11. Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8/11 đến ngày 13/11/2021.

Trên cơ sở kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh về tổ chức đảm bảo họp trực tuyến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các phương án phối hợp tham mưu phục vụ các điều kiện về nội dung, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, an toàn để Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp theo đúng nội dung, chương trình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định. Cụ thể là: Đảm bảo an ninh mạng, an ninh trật tự, tiếp công dân, phòng chống dịch, hạ tầng truyền dẫn, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp...

Kết luận hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành liên quan phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đề nghị từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp các cơ quan tiếp tục phối hợp rà soát đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với ngành Điện lực đảm bảo điện phục vụ các cuộc họp. Kiểm tra kỹ hạ thống hạ tầng truyền dẫn hình ảnh đảm bảo không bị gián đoạn, tránh để xảy ra sai sót.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đưa tin kịp thời, hiệu quả, đảm bảo nội dung theo đúng định hướng. Sở Y tế nghiên cứu xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các công việc chuẩn bị tốt nhất hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Hoàng Nga

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: