Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức học tập trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

14/04/2022

Thực hiện Văn bản số 1178-CV/TU ngày 6/4/2022 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022; Văn bản số 364-CV/ĐUK ngày 6/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022. Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành Công văn số 29-CV/ĐU ngày 12/4/2022 về việc tham dự hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022.

Sáng ngày 14/4/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ học tập trực tuyến (trừ đảng viên học tập trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh). Hội nghị được nghe đồng chí PGS.TS Bùi Đình Phong giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đảng viên và quan điểm, sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay” với các nội dung chính như: Ý nghĩa của chuyên đề; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, đảng viên và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay. Đồng chí Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 2 đề án, 2 quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bao gồm: Nghị quyết số 07 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025; Đề án đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Quy định về đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay.

Trên cơ sở nội dung học tập chuyên đề, các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiến hành triển khai việc làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan như xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt bằng nhiều cách khác nhau để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 để từ đó có kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, rèn luyện đạo đức, chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh./.

Việt Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: