Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức học tập trực tuyến Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

20/05/2022

Sáng ngày 18/5/2022, tại phòng họp số 2 Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ học tập trực tuyến Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tại điểm cầu Hà Nội, dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 Trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông báo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 06-NQ/TW. Nghị quyết đã xác định mục tiêu tổng quát về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, kiến nghị phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trước hết các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết quan trọng này. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, đồng thời sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm theo từng địa bàn ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Trên cơ sở của Nghị quyết 06-NQ/TW và văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ bám sát để triển khai xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư, giám sát công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Việt Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: