Đại hội Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

02/10/2017

Chiều ngày 29/9/2017, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Công nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh và các đồng chí Công đoàn viên cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. 

Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh  tổng số 37 đoàn viên, trong đó có 15 người là nữ chiếm 40,5%. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan để tổ chức phong trào thi đua cho phù hợp. Các hoạt động của công đoàn đã khơi dậy lòng yêu nghề, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo và năng động của mỗi đoàn viên. Bước đầu Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động do đó đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, thường  xuyên; trình độ chuyên môn của đoàn viên ngày càng được nâng lên và đã có những kết quả đáng khích lệ; các phong trào “thi đua yêu nước” đã được các đoàn viên tích cực tham gia; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên đã được quan tâm; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh được đầu tư. Hoạt động của Công đoàn đã góp phần tích cực vào kết quả chung của cơ quan, được Đảng bộ, Công đoàn cấp trên ghi nhận.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời thống nhất phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó phấn đấu hàng năm Công đoàn giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, 100% Đoàn viên Công đoàn đều đạt danh hiệu lao động xuất sắc; Duy trì quy chế hoạt động bảo đảm hoạt động đúng Điều lệ, không để xẩy ra bất cứ vi phạm nào trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khẳng định nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng HĐND  tỉnh thực sự là một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, nhiệm vụ cho Thường trực HĐND tỉnh,  các Ban HĐND. Để đáp ứng được các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh quan tâm quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cơ quan Đảng cấp trên. Tiếp tục quan tâm tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên Công đoàn. Thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức nhiều hoạt động tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với các đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp điều kiện, thiết thực,hiệu quả.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, bầu 01 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.. Đại hội phát động phong trào thi đua, yêu nước tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn cùng đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua lao động giỏi, công tác tốt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: