Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp 2, nhiệm kỳ 2017- 2020

11/10/2017

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp 2 - Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thảo luận quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; bầu Chi uỷ Chi bộ; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, cùng với sự  nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi đảng viên, Chi bộ Phòng Tổng hợp 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kết quả đồng chí Nguyễn Thị Hiệp -  Trưởng phòng Tổng hợp 2 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Độ  – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp 2 được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ phòng Tổng hợp 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020../.

Nguyễn Thị Trang

Các tin đã đưa ngày: