CHUYÊN ĐỀ TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP THỨ 10

05/07/2014

VĂN BẢN ĐỌC TẠI HỘI TRƯỜNG

1. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. (trình bày không quá 40 phút).

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (trình bày không quá 30 phút).

4. Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh. (trình bày không quá 25 phút).

5. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (trình bày không quá 15 phút).

6. Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014. (trình bày không quá 15 phút).

CHUYÊN ĐỀ TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

8. Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua 03 Đồ án quy hoạch xây dựng vùng phía Bắc, vùng phía Tây và vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Tờ trình về việc thông qua đề án phân loại đô thị Quất Lưu, Đạo Đức, Bá Hiến - huyện Bình Xuyên; Thượng Trưng, Tân Tiến - huyện Vĩnh Tường; Hợp Thịnh - huyện Tam Dương; Tam Hồng - huyện Yên Lạc là đô thị loại 5

10. Tờ trình về việc thông qua đề án phân loại thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

11. Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm  2030. 

12. Tờ trình về việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất ruộng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để triển khai, thực hiện các công trình, dự án năm 2014 trên địa bàn tỉnh

13. Tờ trình về việc thay đổi chính sách đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

14. Tờ trình Về việc chấp thuận các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014.

15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015.

16. Tờ trình về việc thông qua chế độ trợ cấp hàng tháng đối với Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

17. Tờ trình về việc thành lập tổ dân phố Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

18. Tờ trình về việc bổ sung quy định hỗ trợ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại Đảng bộ xã, phường, thị trấn có từ 300 đảng viên trở lên

19. Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI KỲ HỌP

  23. HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp về tình hình thực hiện các quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật và kết quả triển khai dự án điện nông thôn (REII) bao gồm:

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật và kết quả triển khai dự án điện nông thôn (REII).

- Báo cáo của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện các quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật và kết quả triển khai dự án điện nông thôn (REII) .

CÁC VĂN BẢN KHÔNG ĐỌC TẠI HỘI TRƯỜNG

001. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.

002. Báo cáo kiểm điểm hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh.

003. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2014.

004. Báo cáo việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014.

005. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2014.

006. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2014.

007. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

008. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về tình hình thực hiện các lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

009. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các lĩnh vực được phân công

010. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

011. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

012. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế.

013. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.

014. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

015.  Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông V/v báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân vào dự thảo các nội dung chuyên đề trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XV.

016. Công văn của HĐND tỉnh V/v giải trình các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

017. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

018. Báo cáo của UBND tỉnh Về tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

Các tin đã đưa ngày: