Hội nghị phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực

11/12/2021

Ngày 11/12/, tại FLC Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị thường niên lần thứ Nhất về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực.

Các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư - Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; PGS, TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học- xã hội Việt Nam; PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trà Hương

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2011-2020, tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia được tăng cường và có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đặc biệt, khoa học và công nghệ đã đóng vai trò chủ đạo, là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững và là định hướng cần tiếp tục kế thừa trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển thị trường…

Trước mắt, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm chính sách về thương mại hoá các kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu ở nước ta.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực, giai đoạn 2021-2030; việc xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đề xuất các mô hình, tư vấn cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; các chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, quy định, hướng dẫn để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ; đặt hàng các nhiệm vụ có liên quan đến khoa học và công nghệ; nhân rộng, ứng dụng các mô hình, sáng kiến đã có kết quả nghiên cứu bảo đảm chất lượng để nhân ra diện rộng.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ...

Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Việt Văn mong muốn, qua hội nghị này, các nhà quản lý, nhà khoa học tiếp tục có nhiều ý kiến, giải pháp, tạo hướng đi mới cho khoa học, công nghệ Vĩnh Phúc phát triển, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là áp dụng khoa học và công nghệ trong các vấn đề về phát triển đô thị thông minh; quản lý và xử lý, bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng…

Tại hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2025.

Hoàng Hà

Các tin đã đưa ngày: