Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

15/12/2021

Ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các tổ chức chính trị xã hội; các đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự có đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Những năm qua, với việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước. Từ năm 2016 đến năm 2021, Việt Nam đã xác lập thêm 6 khuôn khổ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Đến nay, Đảng ta đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia; Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước; các đoàn thể, tổ chức nhân dân có quan hệ với hàng nghìn tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. Việt Nam đã gia nhập và ký kết hơn 80 điều ước quốc tế đa phương; hiện là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Đồng thời, tham gia hiệu quả vào xây dựng cộng đồng ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong củng cố đoàn kết nội khối, đẩy mạnh quan hệ của ASEAN với các đối tác. Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế; hoàn thành nhiều trọng trách quốc tế như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh APEC, Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Hiện Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 224 thị trường và đối tác; 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường cho nước ta. Nhờ đó, năm 2021, mặc dù kinh tế thế giới rất khó khăn, kim ngạch thương mại của Việt Nam vẫn vượt mốc 600 tỉ USD, vốn đầu tư nước ngoài đã ký từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay đạt khoảng 400 tỉ USD. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả công tác ngoại giao y tế/vắc-xin trên cả kênh song phương và đa phương. Đến nay, Việt Nam đã nhận được trên 151 triệu liều vắc-xin. Đồng thời, kịp thời viện trợ vật tư y tế và tài chính cho trên 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, thể hiện rõ vai trò thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam". Đồng thời, “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Đảng xác định tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện; củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác; triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương; giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hoá truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh; triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, kết hợp hiệu quả nguồn lực bên ngoài với các nguồn lực trong nước.

Khẳng định đây là hội nghị đối ngoại đầu tiên được tổ chức để bàn về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã nhìn nhận lại quá trình triển khai và diễn ra của đường lối đối ngoại của Đại hội XII, quán triệt tinh thần của Đại hội XIII để có những bước đi đúng đắn thực hiện công tác đối ngoại trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc và xu thế thời đại. Nhạy bén, dám nghĩ, dám làm để có suy nghĩ, hành động vượt tầm quốc gia, đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời, nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, hướng đi mới trên cơ sở kiên định mục tiêu, tiếp tục quán triệt đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; đa phương hoá, đa dạng hoá và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa các quốc gia. Phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hoà bình, tranh thủ điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi mới đất nước cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương; chủ động, tích cực phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự kinh tế - chính trị quốc tế; tiếp tục tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình; xây dựng chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030; mở rộng và nâng cao hoạt động đối ngoại nhất là hợp tác kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Đưa các mối quan hệ đã có đi vào chiều sâu ổn định, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác các lĩnh vực và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hoá truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khoa học, lý luận ngoại giao Việt Nam. Nâng cao công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, nhận thức rõ điểm mạnh, điểm yếu để hoạch định chính sách chiến lược phù hợp. Bên cạnh đó, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Đối ngoại trung ương và các địa phương, cơ quan, đơn vị có chức năng làm công tác đối ngoại ở nước ngoài và trong nước theo phương châm hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: