Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm năm 2021

10/01/2022

Chiều 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả thực hiện việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm năm 2021.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Xác định đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng và quyết định tới toàn bộ các khâu của công tác cán bộ, năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cho 3 nhóm đối tượng, gồm BTV gắn với cá nhân bí thư, chủ tịch UBND 9 huyện, thành ủy; 13 cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; giám đốc 6 sở.

Ngay sau khi các quy định, hướng dẫn, quyết định về giao nhiệm vụ bằng sản phẩm của BTV Tỉnh ủy được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả. 9/9 huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cho từng thành viên trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 1 năm thực hiện, việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch được giao như Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp được 2.101/2.000 chỉ tiêu được giao, thành lập mới 24 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vượt 5 tổ chức so với kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ trước.

Cùng với đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vẫn đạt cao, góp phần vào thành công chung của tỉnh. Đặc biệt, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ được nâng lên rõ rệt, nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được giám đốc các sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện mạnh dạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cho rằng, giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm là nội dung mới, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên cả nước thực hiện việc này xong kết quả đạt được rất khả quan, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của BTV Tỉnh ủy trong công tác cán bộ.

Một số ý kiến đề nghị thành lập tổ tư vấn xây dựng chỉ tiêu trong năm 2022 theo hướng rõ ràng, cụ thể, vừa mang tính áp lực nhưng cũng tạo động lực để các sở, ngành, địa phương và từng cá nhân được giao nhiệm vụ phấn đấu.

Cùng với đó bổ sung, tăng số lượng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; các chỉ tiêu giao cần phù hợp với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu khó như bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án lớn cần đưa ra lộ trình cụ thể để các địa phương, các cán bộ được giao nhiệm vụ có căn cứ thực hiện.

Bổ sung thêm chỉ tiêu về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị đối với 2 thành phố là Phúc Yên và Vĩnh Yên; chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các địa phương; chỉ tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2021 đối với các sở, ngành.

Một số đại biểu đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên trong thực hiện các chỉ tiêu. Sau 1 năm thực hiện giao nhiệm vụ cần có đánh giá, khen thưởng kịp thời để tạo động lực phấn đấu cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, việc thực hiện việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm năm 2021 đã tạo chuyển biến tích cực, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ được nâng lên, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều chỉ tiêu khó được thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2022, việc xây dựng các chỉ tiêu cần dựa trên những việc khó, việc mới cần bản lĩnh của cán bộ. Việc giao nhiệm vụ cần gắn với chức năng, nhiệm vụ và việc giải quyết những khuyến điểm, tồn tại của các sở, ngành, địa phương.

Cùng với đó cần có quan điểm chỉ đạo thống nhất trong việc giao các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết các tồn tại, vướng mắc về đất đai. Riêng các chỉ tiêu về thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo cần có quan điểm thống nhất, rõ ràng và có kết quả, kết luận cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cùng các cơ quan liên quan giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên gắn với một cuộc vận động, phong trào cụ thể như Hội Nông dân gắn phòng trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tỉnh đoàn gắn với chương trình khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên; Hội Phụ nữ gắn với phong trào phụ nữ không bị bạo hành, trẻ em không bị đuối nước; Liên đoàn lao động tỉnh gắn với việc chăm lo đời sống cho công nhân, lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo, bổ sung các chỉ tiêu đối với từng sở, ngành.

Cụ thể là giao Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn sách về giáo dục nét đẹp văn hóa của Vĩnh Phúc; xây dựng nội dung, phương pháp pháp giáo dục trò chơi dân gian trong giáo dục học sinh. Sở Giao thông vận tải có giải pháp nâng cao chất lượng, gắn với giảm chi phí xây dựng các công trình giao thông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có đề án giúp BTV Tỉnh ủy về khuyến khích, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong dân cư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút đầu tư vào tỉnh; hướng dẫn trình tự, thủ tục các dự án đầu tư trực tiếp.

Sở Tài chính có kế hoạch khai thác, sử dụng, quản lý tài sản công; đề án và nghị quyết của Tỉnh ủy về khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững; xây dựng các phương án, đề án xử lý các dự án chưa kết toán.

Sở Xây dựng xây dựng Đề án phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2022-2025; quy định cắm mốc giới, quản lý quy hoạch cắm mốc giới trên địa bàn; xây dựng, quản lý kiến trúc đô thị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO khu danh thắng Tây Thiên và Đền thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu là di sản văn hóa thế giới; xây dựng quy ước, hướng ước văn hóa. Tham mưu tỉnh ban hành nghị quyết chung về phát triển văn hóa.

Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; đánh giá chất lượng môi trường nước, bảo vệ lưu vực các sông trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành việc phân định rõ ranh giới 3 loại rừng, các công trình thủy lợi; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Thanh tra tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thanh tra tổng thể công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, nhất là các vấn đề nóng, các dự án khai thác khoáng sản, các dự án tiềm ẩn nguy cơ xấu.

Quang Nam

 
Các tin đã đưa ngày: