Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022

11/01/2022

Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy...

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

 

Theo đánh giá của UBKT Trung ương: Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có thời điểm công việc bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song công tác KTGS của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

UBKT các cấp trong cả nước đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nội dung, đối tượng KTGS tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư xây dựng; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời...

Các nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng được UBKT các cấp chú trọng và tăng cường thực hiện đạt kết quả, như: Kiểm tra tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Kiểm tra tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên...

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp trong cả nước đã kiểm tra 51.620 tổ chức Đảng và 272.512 đảng viên. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ... Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 38.671 tổ chức Đảng và 124.960 đảng viên. Qua công tác KTGS cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức Đảng và 16.794 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức Đảng và 8.982 đảng viên; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3.463 đảng viên. UBKT các cấp cũng tăng cường KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng, như: Kiểm tra 28.925 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và 11.792 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện việc thi hành kỷ luật của Đảng. Kiểm tra 31.427 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả tích cực mà cấp ủy, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp trong cả nước tiếp tục tăng cường tham mưu giúp cấp ủy tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 22-QĐ/TW của BCH Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

UBKT T.Ư chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Quy định chỉ đạo về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, trọng tâm, là KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng (khóa XIII).

Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những vi phạm về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chủ động phối hợp với ban tổ chức cùng cấp tham mưu cấp ủy xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Kết luận sau hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS cần tập trung triển khai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh: Cấp ủy, UBKT các cấp chủ động triển khai có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương, BTV Tỉnh ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác KTGS, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận 21 của BCH T.Ư (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Tăng cường KTGS, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, bức xúc được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh ngay từ cơ sở; rà soát, giải quyết triệt để các đơn thư KNTC liên quan đến khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là các sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp...

Chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, kiện toàn và tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà UBKT Trung ương đã chỉ đạo...

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: