BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội và số một số nội dung quan trọng khác

15/04/2022

Sáng 15/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cho chủ trương đối với một số tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì hội nghị

Sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và đề xuất ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý chủ trương ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nội dung này. Đồng chí yêu cầu trong chỉ thị cần nhấn mạnh giải pháp quan trọng trước nhất là phải làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, mọi người dân, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Để đạt mục tiêu đưa Vĩnh Phúc nằm trong tốp 15 các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số cần tập trung vào 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, phát triển triển chính quyền số cần triển khai rộng rãi mô hình xử lý văn bản không giấy tờ, họp không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng kho tàng dữ liệu về công dân và tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; hạn chế việc sử dụng văn bản giấy tờ. Phát triển kinh tế số, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của cả nền kinh tế; hỗ trợ thị trường chung, thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh, mạnh, có tính cạnh tranh với các lĩnh vực ưu tiên phát triển như: Du lịch, giao thông vận tải, logictic, nông nghiệp, tài nguyên môi trường… Đối với phát triển xã hội số, trọng tâm là mở rộng các kênh kết nối phục vụ thực hiện thủ tục hành chính của người dân dựa trên nền tảng mạng xã hội; triển khai định danh số, bản đồ số, địa chỉ số để hỗ trợ thanh toán và sử dụng dịch vụ với các lĩnh vực ưu tiên phát triển là giáo dục, y tế, báo chí truyền thông. Trên cơ sở các lĩnh vực được lựa chọn ưu tiên chuyển đổi số trước, UBND tỉnh chủ động xây dựng các đề án, dự án cụ thể, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định nguồn lực thực hiện.

Đồng ý về chủ trương ban hành kế hoạch hợp tác hữu nghị với tỉnh Tochigi - Nhật Bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát kỹ các nội dung ký kết hợp tác, bảo đảm đúng quan điểm, đường đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân, từ đó, thiết lập mối quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư cho doanh nghiệp hai bên.

BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các Tờ trình xin ý kiến trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2030; việc ban hành Nghị quyết quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Vĩnh Phúc; về chủ trương ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03 ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực chân núi Dinh và núi Đúng tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn thiếu liên quan đến quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở, không để quy hoạch vướng vào các công trình quân sự, quốc phòng; những vấn đề vượt thẩm quyền quyết định của tỉnh cần khẩn trương tổng hợp, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Cùng với tính toán, chuẩn bị nguồn lực, UBND tỉnh cần thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư cho dự án.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình xin chủ trương hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị nghiệp vụ cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn; xin chủ trương điều chỉnh thời gian dự án cầu Đầm Vạc và một số nội dung quan trọng khác.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: