Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung về phát triển kinh tế tập thể; thành lập thị trấn Hợp Châu; trang bị cho công an xã; kiến trúc chính quyền điện tử

03/05/2017

Ngày 28/4/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Đề án thành lập thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo); Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang bị cho công an xã trên địa bàn tỉnh; Đề án kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Văn Hiên
 

Đối với Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với nội dung đề án. Nhấn mạnh đến vai trò của kinh tế tập thể, một số ý kiến cho rằng, kinh tế tập thể của tỉnh còn chậm phát triển, cần thiết phải hỗ trợ để thành phần kinh tế này phát triển. Tuy nhiên, không nên hỗ trợ cào bằng mà cần phân loại cụ thể các loại hình HTX để hỗ trợ cho hiệu qủa, trong đó, nên ưu tiên cho các HTX trong lĩnh vực môi trường, dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại tổng hợp...Đi vào từng vấn đề cụ thể, một số ý kiến đề nghị, cần cân nhắc việc hỗ trợ nhân lực cho các HTX; việc hỗ trợ phải làm có trọng tâm, trọng điểm, không nên làm tràn lan; hình thức hỗ trợ nên tăng hình thức cho vay, hạn chế hỗ trợ trực tiếp. Mục tiêu là phải sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, muốn làm được điều này trước hết phải nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về kinh tế HTX bởi thực tế hiện nay, không ít người còn hiểu chưa đầy đủ về kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, phải có giải pháp để tổ chức lại hoạt động của các HTX sao cho hiệu quả...Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng tình với nội dung đề án và cho rằng, nhận thức về HTX kiểu cũ, HTX kiểu mới hiện còn rất khác nhau, vì vậy, đề án cần phải làm rõ sự khác biệt về bản chất của HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới. Bên cạnh đó, cũng phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa HTX và doanh nghiệp, giữa HTX và kinh tế hộ...Ngoài ra, đề án cũng cần làm rõ hơn về số HTX đã chuyển đổi theo luật; công nợ của các HTX kiểu cũ; đánh giá kỹ hơn về từng mô hình HTX; về thu nhập của xã viên hiện nay; vào HTX thì xã viên có lợi ích gì; vai trò quản lý của Nhà nước với các HTX hiện nay...Trên cơ sở đó để xác định quan điểm, giải pháp thực hiện cho phù hợp, hiệu quả. Trong đó, cần tập trung hỗ trợ cho các HTX trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, vận tải...; giảm hỗ trợ cho không, tăng hỗ trợ cho vay. Ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu một số mô hình HTX hiệu quả ở các địa phương. Đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án, trình HĐND tỉnh; đồng thời, đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về kinh tế tập thể.

Đối với Đề án thành lập thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương; giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện quy trình thủ tục theo đúng quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương triển khai hiệu quả đề án. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nhất là việc sáp nhập một số đơn vị hành chính (thôn) một cách công khai, minh bạch.

Đối với Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang bị cho công an xã trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương và cho rằng đây là việc làm cần thiết để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an tỉnh quán triệt lực lượng này nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất để bố trí nguồn lực thực hiện.

Đối với Đề án kiến trúc chính quyền điện tử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh đã triển khai từ những năm trước, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới xây dựng được kiến trúc cụ thể. Mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử là áp dụng công nghệ thông tin vào công việc của các cơ quan, nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ người dân tốt hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung đề án, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quá trình thực hiện, trong đó, cần tiếp tục bổ sung cho phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử của Việt Nam; cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, tránh chồng chéo; ban hành cơ chế, chính sách đầu tư để sớm hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử. Trong quá trình triển khai cần tăng cường các dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là tuyên truyền để việc ứng dụng dịch vụ hiệu quả.

Nguồn:Bao Vinh Phuc

Các tin đã đưa ngày: