UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9: Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

25/09/2017

Sáng 22/9/2017, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2017 cho ý kiến vào một số nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017; Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017; kết quả điều hành thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 9/2017 và nhiệm vụ tháng 10/2017. Tham dự phiên họp, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh Chu Kiều

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,76%. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá. Hầu hết sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, đặc biệt doanh thu linh kiện điện tử ước tăng 52,3% so cùng kỳ...

Riêng sản lượng sản xuất xe ô tô giảm 13,1% và thức ăn cho gia súc, gia cầm giảm 2,5%. Doanh nghiệp mới đăng ký tăng cao về số lượng. Toàn tỉnh có 940 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 6,39 nghìn tỷ đồng, tăng 51% về số doanh nghiệp và tăng 89% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế đến hết tháng 9/2017, số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn là 8.325 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 69 nghìn tỷ đồng, trong đó 68,5% doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dự báo trong 3 tháng cuối năm, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, UBND tỉnh kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 7,5 - 8%, do đó các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo thực hiện hiệu quả các giải pháp: Thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung cho các dự án trọng điểm, nhất là các dự án cấp bách liên quan đến phát triển KT- XH của tỉnh trong năm 2017; dự án an sinh xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo các công trình chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế, chống thất thoát, lãng phí. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư XDCB năm 2018. Nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian. Tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp. Sớm vận hành trung tâm hành chính công. Ngành giáo dục, UBND các huyện, thành, thị, xã, thị trấn chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ATVSTP, minh bạch các khoản thu trong các nhà trường.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kiểm soát tốt vấn đề môi trường, nhất là ở các khu công nghiệp. Tập trung chỉ đạo việc đấu giá đất công cộng, đấu giá đất khu công nghiệp Bá Thiện, nhất là ở những vị trí đất có giá trị cao. Liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, cơ sở vật chất. Giao Sở KH&ĐT hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Đối với báo cáo Đồ án quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thành, thị hoàn thiện đồ án, thủ tục để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới; rà soát kỹ diện tích, vị trí cụ thể để quá trình thực hiện được thuận lợi. Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Về nội dung Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị bổ sung thêm chương quy định về trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư vào quy chế.

Báo cáo tình hình thu ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 8 tháng đạt 18.249 tỷ đồng, bằng 54% dự toán T.Ư giao; thu nội địa 15.758 tỷ đồng, bằng 51% dự toán. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 đạt 25.189 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán và bằng 80% so với thực hiện năm 2016.

Trước tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 8 tháng và dự kiến năm 2017 là hết sức khó khăn, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 06 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 11 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Quản lý chặt chẽ, hạn chế các khoản chi chuyển nguồn; hướng dẫn chỉ đạo các cấp ngân sách điều hành chi trong phạm vi được giao. UBND các huyện, thành, thị tăng cường quản lý thu ngân sách, giảm tối đa nợ ngân sách; quyết toán một số khoản tạm ứng; sử dụng nguồn dự phòng đúng mục đích; quyết toán các dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách năm 2018. Kho bạc Nhà nước đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian kiểm soát chi…

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: