UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2017: Giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, tập trung lãnh đạo đạt tăng trưởng kinh tế 7,5- 8% năm 2018

28/12/2017

Ngày 27/12/2017, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2017 để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng, nhất là các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh Chu Kiều

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường trình bày các quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các huyện, thành phố, thị xã; quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; ban hành quy định giao và điều hành kế hoạch Nhà nước năm 2018; giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018; Tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ý kiến các đại biểu tham dự phiên họp nhất trí cao với những nội dung được thông qua.

Kết luận phiên họp, về các giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-An năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh một số nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đạt được tăng trưởng kinh tế 7,5- 8% năm 2018 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Trên cơ sở nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND tỉnh, giao Sở NN& PTNT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó cần nghiên cứu, sớm mở rộng diện tích sử dụng lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện bằng được mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở KH& ĐT, Sở Công thương, các sở, ngành có liên quan… tiếp tục bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các dự án đã được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục ưu tiên việc vận động các dự án trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ vào địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Tập trung tạo điều kiện để các dự án vào khu du lịch trọng điểm: Tam Đảo 1, Tam Đảo 2, Đại Lải…

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2020. Các sở, ngành địa phương tập trung làm tốt công tác GPMB, các thủ tục có liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chú ý các dự án liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, dự án phục vụ phát triển các khu du lịch… Các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2018, tránh tình trạng chuyển nguồn. Các sở, ngành, chủ đầu tư đặc biệt chú ý đến công tác thẩm tra kỹ để không xảy ra tình trạng lãng phí.

Công tác quyết toán: Yêu cầu các địa phương cần chủ động giải quyết các dự án tồn đọng, quá hạn, chưa được thanh toán, các dự án đang trong thời hạn quyết toán và kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm thời hạn quyết toán.

Về quản lý điều hành ngân sách: Yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan thực hiện nghiêm Luật Ngân sách; thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết của Quốc hội, kiên quyết xử lý và thu hồi nợ đọng thuế, quản lý chặt chẽ việc ứng trước và chi chuyển nguồn, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính. Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các địa phương có nguồn thu, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Linh hoạt trong điều hành ngân sách để sử dụng hiệu quả cao nhất nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp: Quyết liệt hơn trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu trong Nghị quyết 19, kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường: Tập trung tháo gỡ khó khăn về giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng linh hoạt trên cơ sở quy định của pháp luật. Đẩy nhanh việc xác định giá đất của từng dự án, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường GPMB, nhất là các công trình trọng điểm. Ngành TN& MT, UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, có kế hoạch cụ thể xử lý vi phạm, lấn chiếm, sử dụng đất trái pháp luật. Kiên quyết quản lý, xử lý nghiêm những vi phạm trong việc khai thác tài nguyên, nhất là cát, sỏi. Sớm đề xuất, lựa chọn nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ: Tiếp tục triển khai chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo đúng tinh thần nghị quyết của BCH Trung ương; rà soát, đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhất là các trường mầm non, tiểu học, THCS. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở y tế; đẩy nhanh tiến độ các dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi; quan tâm giữ gìn y đức trong ngành y tế; sớm triển khai nghị quyết 20, 21 về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về vấn đề lao động, việc làm: Triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tập trung vào các thị trường tiềm năng; giải quyết kịp thời chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động mất việc làm; thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng…

Văn hóa- thể thao: Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa về văn hóa, thể dục -thể thao gắn với việc quản lý có liên quan đến vấn đề văn hóa. Tăng cường xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã đầu tư. Nâng cao chất lượng các phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao.

Lĩnh vực khoa học công nghệ: Rà soát kỹ các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng chọn ít đề tài, tính ứng dụng cao; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phục vụ nhân dân.

Cải cách bộ máy hành chính: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, CCVC các cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết 18, 19…

Về an ninh, quốc phòng: Thực hiện tốt các nhiệm vụ ANQP; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo công tác PCCC, ATGT; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác KNTC ngay từ cơ sở.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu, các địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo đúng quy định của Luật Ngân sách, triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Các sở, ngành, địa phương hoàn thành các thủ tục đầu tư có liên quan đến đầu tư công năm 2018 và những năm tiếp theo, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án. Ngành NN& PTNT, các địa phương theo dõi, chuẩn bị tốt các điều kiện để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt vụ Đông Xuân 2017- 2018. Các sở, ngành chức năng, địa phương khẩn trương rà soát, có kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo… theo quy định. Sở LĐ-TB&XH, Ban Quản lý các khu công nghiệp nắm chắc tình hình triển khai thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động ở các doanh nghiệp. Các ngành chức năng, nhất là ngành VH-TT&DL tổ chức tốt các hoạt động về văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác quản lý VS ATTP, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dịp Tết. Đảm bảo AN, TTATXH dịp Tết, đặc biệt là vấn đề pháo nổ, ATGT…

Cũng tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tiến hành bỏ phiếu, nhất trí đề nghị Bộ NN& PTNT thẩm định, xét, công nhận thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: