Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DNNN ở Vĩnh Phúc

03/01/2018

Ngày 3/1, Đoàn Giám sát Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Buổi sáng, Đoàn giám sát tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn và Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 4/2009, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn với 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ sở hữu. Công ty hiện có 6 xí nghiệp thủy lợi trực thuộc, 2 trạm bơm điện đầu mối, 2 xí nghiệp kinh doanh ngoài công ích, 63 tổ, cụm sản xuất, 77 trạm thủy lợi cơ sở xã, phường, thị trấn. Công ty đang quản lý vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ cho trên 63.000 ha sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 7/9 huyện thị, thành phố trong tỉnh và cấp nước phục vụ tưới cho một phần diện tích sản xuất nông nghiệp huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội và phường Bạch Hạc - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

 Quy mô, cơ cấu vốn năm 2011 của công ty trên 328 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên 797 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2011 trên 357 tỷ đồng, năm 2016 là trên 842 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2016, tổng doanh thu công ty đạt trên 609 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 9,9 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 8,1 tỷ đồng.

Tiến hành cổ phần hóa năm 2008, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất và phân phối nước sạch, quản lý, khai thác và xử lý nước thải, xử lý chất thải đô thị, thiết kế công trình cấp, thoát nước và xây dựng  công trình hạ tầng kỹ thuật. Công ty có vốn điều lệ trên 94 tỷ đồng; có 155 cổ đông, trong đó có 5 cổ đông đại diện vốn nhà nước, 149 cổ đông là người lao động công ty, 1 cổ đông là tổ chức bên ngoài.

Từ năm 2011 đến nay công ty đã đầu tư nâng công suất các nhà máy, xây dựng mới, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn vay và vốn khấu hao của doanh nghiệp. Sản lượng nước thương phẩm trước khi cổ phần hóa năm 2008 đạt trên 4 triệu m3; đến năm 2016 đạt trên 9 triệu m3, tăng 234%; phạm vi cấp nước được mở rộng đến 8/9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Công ty hoàn thành, đưa vào sử dụng 12 dự án với tổng mức đầu tư trên 101 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc 19 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước 550 triệu đồng. Hiện công ty đang sử dụng 183 lao động với mức lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận năm 2016 đạt trên 2,2 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 7,1 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần 1 với trên 37.000 số lượng cổ phần được mua. Dự kiến 2 năm 2018, 2019 sẽ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần 2.


Đoàn giám sát tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Trong giai đoạn 2011-2016, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tích cực khai thác nguồn thu, tiết kiệm, giảm chi phí, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận cao hơn kế hoạch đề ra. Hai công ty đã đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định nhằm mở rộng năng lực, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời, tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương.

Kiến nghị về chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, hai công ty đề nghị Chính phủ cho miễn tiền thuê đất của các công trình thủy lợi, công trình đầu mối, nhà xưởng, nhà quản lý điều hành của các Công ty TNHH MTV thủy lợi; giảm khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định của Chính phủ; giảm tỷ lệ nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp; UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo hệ thống kênh tiêu và xây dựng các trạm bơm tiêu lớn để tiêu triệt khi có mưa lớn.

Đoàn giám sát đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn làm rõ một số nội dung về chi phí chủ yếu liên quan tới các hoạt động của công ty; vốn góp, vốn khác của chủ sở hữu; nợ phải thu và phải trả; nguyên nhân, yếu tố tác động đến việc doanh thu tăng song nộp ngân sách và thu nhập của người lao động lại hụt; số viên chức nhà nước và lao động hợp đồng; các cơ chế giám sát quản lý hiệu quả vốn đầu tư của UBND tỉnh dành cho công ty.

Đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, các đại biểu đề nghị công ty cung cấp những thay đổi về mô hình sau và trước khi cổ phần hóa; lợi nhuận đầu tư thu về tại hai công ty góp vốn; những khó khăn của công ty sau khi cổ phần hóa; điểm đặc biệt trong đầu tư công nghệ để tạo lợi nhuận sau kinh doanh; mức giá bán nước; công nợ của công ty; cạnh tranh về thị trường cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi giám sát tại công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Hồng Thanh cho rằng việc cổ phần hóa của công ty đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại công ty không có nhiều thay đổi, hoạt động của bộ máy cũng  như lợi tức không hiệu quả làm chậm tiến độ kế hoạch thoái vốn. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn đến lộ trình thực hiện thoái vốn; công ty cần cung cấp thêm hồ sơ, đánh giá tài sản khi đưa ra đấu giá. Sau khi hoàn thành thoái vốn cần quan tâm đảm bảo quyền lợi, đời sống của công nhân và người lao động cũng như hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể.

Nguồn: Công TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: