Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới

20/09/2018

Ngày 19/9/2018, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các cơ quan Quân khu 2; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quán triệt, triển khai xây dựng KVPT đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật nhất là giữ vững được sự ổn định về chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KTXH; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc; làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT và vị trí chiến lược của tỉnh trong thế trận KVPT quốc gia đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống tổ chức chính trị địa phương và LLVT từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, đổi mới toàn diện từ nền nếp, nội dung, phương pháp, tác phong đến thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, KTXH của tỉnh có bước phát triển, tăng trưởng khá, thu ngân sách hàng năm đạt cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo.

Công tác xây dựng LLVT nhân dân được quan tâm có số lượng phù hợp, chất lượng cao; sức mạnh chiến đấu của Quân đội và Công an được nâng lên; có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng phân hóa, chia rẽ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng khác trong xây dựng KVPT tỉnh vững chắc; những nét mới trong diễn tập phòng chống khủng bố, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh; xây dựng sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh; việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công; giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và công tác tuyển quân;…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu II đánh giá cao kết quả xây dựng KVPT của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, nổi bật là đã giữ vững được ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh, nhiệm vụ xây dựng KVPT trong nhân dân; quan tâm hơn nữa trong xây dựng các công trình quốc phòng; đẩy mạnh phát triển KTXH gắn với củng cố quốc phòng an ninh; quân đội và công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; xây dựng LLVT trong KVPT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các đề nghị, kiến nghị của đại biểu sẽ được Quân khu 2 tổng hợp và báo cáo cấp trên để xem xét bổ sung tại các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng KVPT của Bộ Chính trị, Trung ương trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp của đại biểu tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp thu và hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục kích động, chỉ đạo biểu tình, gây rối ở một số địa phương.

Do vậy, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, không được chủ quan; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT cần phải cập nhật các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự quốc phòng trong tình hình mới; các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt coi trọng xây dựng đảng, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, người có công, hậu phương quân đội.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài; coi trọng phát triển kinh tế, tạo thực lực về vật chất cho KVPT, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KTXH với quốc phòng an ninh; tiếp tục hoàn thiện phương thức phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an cho phù hợp với tình hình mới.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: