UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2018: Xem xét điều chuyển nguồn vốn các dự án chậm triển khai

24/09/2018

Sáng 20/9/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2018 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Chu Kiều
 

Theo báo cáo của Sở NN& PTNT, chính sách miễn thủy lợi phí và hỗ trợ dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, cơ bản đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách, không phải đóng góp thủy lợi phí, tạo động lực để phát triển, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng. Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi hoạt động hiệu quả hơn; công tác điều hành tưới thống nhất từ đầu mối đến mặt ruộng;nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ thủy lợi phí nội đồng được quản lý chặt chẽ hơn khi chuyển từ phương thức giao kế hoạch sang đặt hàng. Hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh đến tính ưu việt của chính sách miễn thủy lợi phí và hỗ trợ dịch vụ thủy lợi nội đồng, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra chưa sâu sát, quyết liệt. Công cụ quản lý còn hạn chế, đặc biệt các quy định cụ thể chưa được ban hành. Chất lượng một số công trình thủy lợi xuống cấp. Việc quản lý mặt nước, kênh, các sông lỏng lẻo. Ý kiến của nhân dân chưa được giải quyết triệt để, thủ tục để giải quyết vấn đề cấp bách còn chậm…

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Triển khai thực hiện Luật Thủy lợi, các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đổi mới công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi; xem xét lại cơ chế đặt hàng dịch vụ thủy lợi; tăng cường đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi; điều chỉnh mô hình tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi phù hợp với Luật Thủy lợi và đặc thù của tỉnh; từng bước nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính của các công ty TNHH MTV thủy lợi.

Về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, qua báo cáo cho thấy: Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phân bố khá hợp lý, mật độ đường giao thông cao. Mạng lưới giao thông đối nội kết hợp với mạng lưới giao thông đối ngoại được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Về cơ bản, giao thông thông suốt. Một số tuyến giao thông quan trọng mới được hình thành tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp và đô thị.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông của tỉnh còn hạn chế: Các tuyến đường tỉnh nhìn chung đều có chuẩn kỹ thuật thấp, quy mô mặt cắt nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu về lưu lượng, tải trọng phương tiện; các nút giao thông đối ngoại phần lớn là các nút giao bằng; nhiều công trình cầu đã xuống cấp. Vì vậy, việc triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu: Sở GTVT rà soát, cập nhật lại các quy hoạch có liên quan đến nội dung này; cập nhật lại số liệu tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng giao thông, quy mô dân số… Theo quy hoạch, các tuyến đường tỉnh phải kết nối với các tuyến quốc lộ, cao tốc; quan tâm các tuyến đường kết nối với các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch...

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện tài chính ngân sách 9 tháng và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 cho thấy: Các nguồn vốn được phân bổ đúng theo các nguyên tắc trong cơ chế giao và điều hành kế hoạch nhà nước, trong đó tập trung ưu tiên thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2018 được bố trí đảm bảo cho các dự án thực hiện, không có tình trạng thi công vượt kế hoạch vốn, không gây nợ đọng trong XDCB. Nhiều dự án, công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn bộ nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân khai chi tiết hết cho các công trình, dự án; không còn để lại nguồn phân khai sau. Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2018 tính đến hết tháng 9 là hơn 6.190 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng thu ngân sách theo dự toán HĐND tỉnh giao là 29.640 tỷ đồng. 8 tháng năm 2018, thực hiện được 19.959 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng đạt 21.675 tỷ đồng, bằng 72% dự toán. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018 và dự kiến cả năm hết sức khó khăn.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành tập trung chỉ đạo theo sát tình hình liên quan đến thực hiện đầu tư công, trong đó theo sát tình hình giải ngân. Với dự án chậm triển khai, xem xét điều chuyển nguồn vốn cho những dự án khác, có khả năng giải ngân được, triển khai tốt. Đến 31/01/2019, thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công. Kho bạc Nhà nước chỉ đạo thanh toán kịp thời. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thực hiện dự án đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị rà soát lại tất cả các khoản chi; xây dựng kế hoạch năm 2019, trong đó có vấn đề thu, chi ngân sách.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: