Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

04/10/2018

* Tại huyện Lập Thạch và Sông Lô

Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh gồm các ông, bà: Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại một số xã trên địa bàn huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo hai huyện Lập Thạch, Sông Lô.

Các đồng chí: Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo với cử tri huyện Sông Lô
 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22/10/2018 và bế mạc vào ngày 20/11/2018. Kỳ họp sẽ thông qua 9 dự án luật; cho ý kiến về 6 dự án luật; xem xét các báo cáo đánh giá về kết quả 3 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính công giai đoạn 2016 - 2020.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Hồng Hà đã thông tin với cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ước thực hiện cả năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 trên địa bàn cả nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ước thực hiện năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại các buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô đều bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung như: Chế độ, chính sách miễn học phí; vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn; xem xét thẩm quyền giải quyết các phiếu chuyển đơn của công dân; giải quyết những tồn tại trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, bà Lê Thị Nguyệt đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền; những ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được Đoàn tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

*Tại thành phố Phúc Yên

Sáng 2/10/2018, Đoàn ĐBQH của tỉnh gồm các đồng chí: Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Phúc Yên trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Phúc Yên và cử tri 10 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh với cử tri thành phố Phúc Yên. Ảnh: Khánh Linh
 

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Tiến đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm. Theo đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước… Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến vào 6 dự án luật, trong đó có Luật Giáo dục (sửa đổi), hoàn thiện để thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và những người được chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội sẽ dành 3 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội dành 1 ngày lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 22,5 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc ngày 22/10/2018 và dự kiến bế mạc ngày 20/11/2018.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Phúc Yên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề như: Xem xét lại việc tinh giản biên chế ở các tổ dân phố và các xã, phường, thị trấn, nếu áp dụng như hiện nay sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ do lực lượng cán bộ quá mỏng. Cử tri cũng nêu rõ,hạ tầng cơ sở của thành phố Phúc Yên cần nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa để xứng tầm đô thị đang trên đà phát triển…

Đại diện Đoàn ĐBQH của tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp các ý kiến khác trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Tại thành phố Vĩnh Yên

Cùng ngày, các đồng chí: Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam tiếp xúc cử tri 9 xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Tiến đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri thành phố Vĩnh Yên đề nghị Quốc hội quan tâm, thống nhất các quy định trong Luật Giáo dục, để khi chính thức ban hành, tránh tình trạng tại các địa phương, bậc tiểu học có nơi học theo cải cách, có nơi không theo. Cử tri đề nghị tăng phụ cấp cho các trưởng khu, cán bộ cơ sở để cán bộ gắn bó, trách nhiệm hơn với công việc...

Đại diện Đoàn ĐBQH của tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Tại huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc

Sáng 3/10/2018, đại biểu Quốc hội của tỉnh gồm các đồng chí: Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Vĩnh Tường trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Vĩnh Tường và cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh với cử tri huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Khánh Linh
 

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phùng Thị Thường đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri huyện Vĩnh Tường kiến nghị một số vấn đề như: Thực trạng cải cách giáo dục và công nghệ giáo dục đang được dư luận quan tâm hiện nay; đề nghị Quốc hội quan tâm và có những quy định rõ ràng, không để bức xúc trong nhân dân.Cần hạn chế việc giao quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp để đầu tư vào một số loại hình kinh doanh nhưng không phục vụ lợi ích người dân…

Đại diện Đoàn ĐBQH của tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chiều cùng ngày, đại biểu Quốc hội của tỉnh gồm các đồng chí: Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Yên Đồng (Yên Lạc). Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Yên Lạc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phùng Thị Thường thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri xã Yên Đồng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua; tin tưởng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và phát triển KT-XH của tỉnh sẽ đạt được kết quả toàn diện.

* Tại huyện Bình Xuyên và Tam Dương

Ngày 3/10/2018, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh gồm các đồng chí: Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo đã tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương.

Các đồng chí: Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hộivới cử tri huyện Bình Xuyên. Ảnh: Kim Ly
 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra từ 22/10 - 20/11/2018. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án Luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi)…; cho ý kiến 6 dự án Luật; xem xét các báo cáo đánh giá về kết quả 3 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính công giai đoạn 2016 - 2020.

Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội cử tri huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương đề nghị các cấp, các ngành nên xây dựng cơ chế chính sách thỏa đáng hơn đến việc đền bù các hộ dành đất cho các KCN; đầu tư xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp phục vụ nhu cầu sử dụng, sản xuất kinh doanh của người dân xã Hương Sơn (Bình Xuyên); quan tâm đầu tư đường giao thông, hệ thống điện khu tái định cư cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Xuyên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đồng chí Lê Thị Nguyệt đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri; những ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: