Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2018

04/01/2019

Ngày 3/1/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên.

 

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung


Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đánh giá đúng nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với những việc mới, việc khó, các vấn đề nhân dân bức xúc.

Trong hai ngày, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung làm rõ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Ban Cán sự Đảng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế làm việc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ, sát thực tiễn, kiểm tra thực chất hiệu quả từng nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, thường xuyên sâu sát địa phương, cơ sở, tăng cường đối thoại, trả lời kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, giải quyết dứt điểm những vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý...

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung tìm ra giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của từng cá nhân, tập thể.

Bình Duyên

Các tin đã đưa ngày: