Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị

21/02/2019

Chiều 20/2, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, hằng năm, UBND thành phố Vĩnh Yên đều tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác này. Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành 48 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đợt 1 và đợt 2 và đang hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt 18 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang, phát triển đô thị dọc 2 bên các tuyến đường trục chính trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc (đợt 3) và hoàn thiện 14 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang, phát triển các khu vực đô thị hiện hữu đợt 4. Hết năm 2018, thành phố đã phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Việc điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo kết nối giao thông, quỹ đất dành cho phát triển từng ngành, lĩnh vực. Trong công tác quản lý đất đai, UBND thành phố đã chỉ đạo, thực hiện xong công tác thống kê đất đai các năm 2015, 2016, 2017 và đang hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2018 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, từ ngày 1/7/2014 đến nay, Vĩnh Yên đã thu hồi 62,92ha đất của 2.154 hộ dân, với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là 150 tỷ đồng. Đồng thời, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 203 trường hợp, với diện tích 1,78ha; giao 800 ô đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 9,03ha.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Vĩnh Yên cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai do chưa có sự thống nhất về thời hạn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn chậm ảnh hướng đến tiến độ thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với đó, việc xác định nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực và bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất còn nhiều khó khăn, bất cập…

Đánh giá cao nỗ lực của thành phố Vĩnh Yên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị, các đại biểu đề nghị UBND thành phố làm rõ tính dân chủ trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất; những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nguyên nhân tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm đất đai; tiến độ thực hiện các dự án đô thị.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên đánh giá rõ hơn việc lập quy hoạch chi tiết tới các xã, phường; bổ sung số liệu các dự án kinh doanh bất động sản có đấu thấu và không qua đấu thầu. Trong công tác quản lý nhà nước, cần quan tâm, đi sâu đi sát vào các khu dân cư để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, cốt nền, hệ thống giao thông. Đồng thời, sớm có báo cáo giải trình, làm rõ các đề xuất của đại biểu để Đoàn tổng hợp, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại dự án khu đô thị Nam Đầm Vạc.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: