Thể hiện rõ vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội

18/04/2019

Chiều 17/4/2019, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác hội và vai trò của hội trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh(SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của hội. Hằng năm, có từ 70.000 đến 80.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét hàng năm, có từ 50-70% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi, trong đó, nhiều hộ nông dân tiên phong ứng dụng KHKT, đầu tư đạt hiệu quả cao, thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm, có hộ đạt 1 tỷ đồng/năm.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội quan tâm. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đạt trên 48 tỷ đồng, cho 1.600 hộ vay; vốn từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 800 tỷ đồng, cho trên 3 vạn hộ vay; nguồn ủy thác từ Ngân hàng NN&PTNT trên 900 tỷ đồng, có gần 8.000 hộ vay. Từ nguồn vốn trên đã tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sản xuất theo chuỗi, mô hình nông nghiệp khởi nghiệp sinh thái...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đạt được; đồng thời chỉ ra một số hạn chế: Nhiều phong trào của hội chưa đều, hoạt động còn hình thức; vai trò của tổ chức hội, hội viên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ANTT trên địa bàn còn hạn chế.

Đồng chí yêu cầu cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phải thông suốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm nòng cốt trong việc đoàn kết nhân dân. Thể hiện rõ vai trò trong xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm, dồn thửa đổi ruộng, nòng cốt trong các phong trào thi đua do chính Hội Nông dân phát động. Đào tạo nghề, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; vận động người dân đi đầu trong các chương trình, dự án, qua đó, tạo điều kiện giúp người nông dân tiếp cận KHKT, vốn, giống.

Quan tâm đến các mô hình sản xuất của nông dân. Phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện về vốn cho người dân phát triển kinh tế. Thể hiện rõ vai trò của hội trong vấn đề dồn thửa đổi ruộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường, đảm bảo ANTT, giải phóng mặt bằng... Một số kiến nghị của hội, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, hội phối hợp với cơ quan chức năng để có báo cáo cụ thể.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: