Tọa đàm về nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước

03/10/2019

Ngày 2/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm Khảo sát thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh Nguyễn Lượng

Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tới dự có lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh Nguyễn Lượng

Buổi tọa đàm nhằm mục đích thảo luận, cho ý kiến đóng góp giúp Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”; xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện đề án.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, ngành liên quan tập trung thảo luận, cho ý kiến xoay quanh 5 vấn đề chính gồm: Nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám sát trong doanh nghiệp nhà nước; thực trạng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghe tham luận của đại diện các sở, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế, những khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của loại hình doanh nghiệp này.

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả quản lý các doanh nghiệp nhà nước; khẳng định UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển SXKD.

Thông qua góp ý xây dựng đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp, thống nhất trong việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, phát huy vai trò của các bên liên quan trong việc kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động của các doanh nghiệp; quyết liệt xử lý nghiêm những vi phạm, nâng cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp…

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận và tiếp thu ý kiến tham luận của đại diện các sở, ngành địa phương để làm cơ sở hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Khẳng định Vĩnh Phúc là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên, việc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, đồng chí đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động loại hình doanh nghiệp này để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Hoàng Sơn

Các tin đã đưa ngày: