Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào nội dung, chương trình, các chuyên đề trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

30/06/2020

Ngày 30/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào nội dung, chương trình, các chuyên đề trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh
 

 

Đồng ý với với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI do Đảng Đoàn HĐND tỉnh trình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng các báo cáo, nhất là báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, nhân dân có ý kiến nhiều lần; giám sát phải thể hiện rõ quan điểm…

Đồng tình và đánh giá cao những chuyên đề UBND tỉnh xây dựng để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này, tuy nhiên một số ý kiến tại hội nghị cho rằng cần phải tính đến hiệu quả của các chính sách và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Cụ thể, một số ý kiến cho rằng việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn là cần thiết nhưng nên tính toán thời điểm cho hợp lý bởi Chính phủ sắp có thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, trong đó có vấn đề học phí.

Đối với chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, một số ý kiến đề nghị cần rà soát lại đối tượng hỗ trợ, đánh giá hiệu quả hỗ trợ đào tạo nghề…Đồng tình với chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa-thể thao các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cần tính toán cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả; những địa phương nào đủ điều kiện mới hỗ trợ lắp đặt.

Đồng tình với chủ trương hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn, một số ý kiến còn đề nghị cần có chính sách mạnh mẽ hơn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn, miền núi, nơi tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp. Ngoài hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, một số ý kiến đề nghị cần có chính sách hỗ trợ về giá để người dân tiếp cận với nước sạch.

Một số ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp là cần thiết nhưng cần tránh dàn trải mà nên tập trung hỗ trợ tạo sự đột phát trong lĩnh vực này, trong đó có việc phát triển các sản phẩm chủ lực…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan hoan nghênh sự tích cực của UBND tỉnh trong việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách. Điều đó thể hiện sự thay đổi căn bản trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý khi xây dựng chính sách, UBND tỉnh cần xác định rõ đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, điều kiện để được hỗ trợ, thời gian, thời điểm hỗ trợ, nguồn lực thực hiện và hiệu quả như thế nào?

Đi vào từng vấn đề cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tuy nhiên cần chờ nghị định hướng dẫn của Chính phủ mới ban hành nghị quyết.

Đối với chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống cần nghiên cứu lại trình vào dịp khác.

Đồng tình với chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện và chính sách hỗ trợ mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời, tuy nhiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần nghiên cứu thêm về cách làm và tính toán đến hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Đồng ý để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng, tuy nhiên đồng chí lưu ý cần tính toán lại diện tích tưới. Đồng tình với chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh đề xuất thêm hỗ trợ về giá để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.

Đối với chính sách hỗ trợ cơ cấu ngành Nông nghiệp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh rà soát lại chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp; phải xác định đầu tư để tạo ra sự phát triển. Vì vậy, muốn hỗ trợ phải đáp ứng được các yêu cầu tổ chức lại sản xuất trong ngành nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; phát triển nông nghiệp sạch, an toàn; xây dựng sản phẩm chủ lực; phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm…Chuyên đề này cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong dịp khác.

Đồng chí đồng ý chủ trương để UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường song song với đường sắt, đoạn từ Hợp Thịnh-Đạo Tú đến Việt Xuân, Vĩnh Tường, giao UBND khảo sát, chịu trách nhiệm về dự án này. Đồng ý với chủ trương xây dựng nghị quyết về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và nghị quyết về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh triển khai đúng theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng ý về chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C và chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 để xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh.

Đồng tình chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp; nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí để trình kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện các báo này.

Đối với báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

NP

 
Các tin đã đưa ngày: