Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28/12/2020

Trong hai ngày 25- 26/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XII: Từ ngày 14- 18/12/2020, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp hội nghị lần thứ 14.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

BCH Trung ương Đảng đã nghe, tham gia, cho ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương đã thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII; thời gian, nội dung, Chương trình Đại hội XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu, biểu quyết, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng. Quá trình kiểm điểm, các đồng chí làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác định trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, góp ý đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Sau kiểm điểm, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; dự thảo tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Bạch Dương

 
Các tin đã đưa ngày: