Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

30/12/2020

Ngày 29/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ tư.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

 

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực chủ yếu.

Báo cáo xác định rõ phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2021 (10 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 9 nhiệm vụ trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh). Đây là những nội dung hết sức quan trọng, định hướng cho công tác của Đảng bộ tỉnh trong năm 2021.

Đối với kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao, thảo luận dân chủ, nghiêm túc, góp ý thẳng thắn, chân tình, mang tính xây dựng, đoàn kết, không né tránh khi chỉ ra hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng thời kiểm điểm nghiêm túc việc khắc phục hạn chế chỉ ra ở kỳ kiểm điểm năm 2019.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, điều hành công việc của cấp ủy ngày càng khoa học, sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, giữ đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động trong việc giao nhiệm vụ, đưa ra các vấn đề cho các cơ quan nghiên cứu, tập trung giải quyết; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; tập trung cao độ vào những việc khó, việc quan trọng, việc mới; phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không lấn sân, làm thay.

Những nội dung thực hiện tại hội nghị là những vấn đề rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thảo luận thẳng thắn, chân thành, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng theo chương trình của hội nghị.

Các đồng chí thực hiện kiểm điểm với tinh thần thật sự thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất; vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của từng đồng chí Tỉnh ủy viên và vì sự nghiệp chung của Đảng; phải trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, dân chủ dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đảng, sự phát triển của tỉnh.

Khi góp ý về những hạn chế không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, từ đó có hướng khắc phục, sửa chữa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia thành 6 tổ để thảo luận về báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến đối với báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên năm 2020...

Bạch Dương

 
Các tin đã đưa ngày: