Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch

20/08/2021

Sáng 19/8, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Thế Hùng

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau khi Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch năm 2017, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo triển khai nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đạt tiến độ như mong muốn. Do đó, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để bàn giải pháp tiếp tục triển khai Luật Quy hoạch hiệu quả, thực chất và đúng tiến độ. Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội có nội dung giám sát về công tác quy hoạch.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.

Trong đó nhấn mạnh, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ để các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác quy hoạch.

Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu. Dự kiến trong năm 2021, sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo sau hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Thế Hùng
 

 

Sau khi được phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước Luật Quy hoạch được ban hành.

Các bộ, ngành, địa phương đã từng bước chuyển đổi hoạt động quản lý nhà nước phù hợp quy định của Luật Quy hoạch. Nội dung và chất lượng công tác quy hoạch sẽ được cải thiện đáng kể so với trước đây.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Tập trung nghiên cứu xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành trong tháng 9/2021 các văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian quy định. Trong công tác quy hoạch cần bám sát vào thực tiễn, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, dự báo được định hướng phát triển, xây dựng các quy hoạch để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các địa phương, ngành.

Các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thành việc xây dựng, công bố định hướng quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quốc gia để các địa phương có thông tin, cơ sở dữ liệu xây dựng quy hoạch. Rà soát, hoàn thiện thể chế theo tinh thần tăng cường phân cấp, giảm thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, thành lập ban chỉ đạo quy hoạch các cấp, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng của các quy hoạch theo hướng kết nối vùng, kết nối quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Vĩnh Phúc đã sớm triển khai nhiệm vụ quy hoạch. Tuy nhiên để cập nhật với các quy hoạch của Trung ương và các bộ, ngành, đồng chí Lê Duy Thành yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các quy hoạch cũ, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện và tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh để UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mai Liên

Các tin đã đưa ngày: