Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2020-2025

22/09/2021

Chiều 21/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận và cho ý kiến về ban hành các Nghị quyết và Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đề án quy định về công tác cán bộ; Nghị quyết và Đề án về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2020 – 2025; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Đề án luân chuyển cán bộ, quản lý giai đoạn 2020 – 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025; Quy định việc thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đánh giá người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị diện BTV Tỉnh ủy quản lý bằng sản phẩm.

Thảo luận và phát biểu ý kiến tại hội nghị đối với các Đề án và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh liên quan tới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các quy định về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo cán bộ giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng qua thực tiễn hơn 24 năm kể từ khi tái lập, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã bứt phá mạnh mẽ, để có “cơ đồ” như ngày hôm nay có công lao rất lớn của đội ngũ cán bộ các cấp, các thời kỳ.

Các Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Hội nghị BCH lần này liên quan tới công tác cán bộ là các Đề án và Nghị quyết tổng thể về công tác cán bộ, do vậy các đại biểu tập trung phát biểu làm rõ điểm mạnh, điểm yếu; đánh giá các khâu đột phá trong công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ; chỉ ra vướng mắc và đề xuất góp ý vào chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết, gắn bó và tận tâm cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.

Đối với Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực tiễn trong các nhiệm kỳ gần đây, tỉnh đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ rất đa dạng, luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện xuống xã, từ tỉnh xuống xã; luân chuyển sang ngang giữa các địa phương, giữa các ngành để đào tạo cán bộ trẻ; luân chuyển gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ…hầu hết cán bộ đi luân chuyển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn.

Đóng góp cho đề án này, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả luân chuyển đối với cán bộ và địa phương có cán bộ luân chuyển; việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho cán bộ luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, các đại biểu cũng nêu rõ thực trạng một số vấn đề đang tồn tại ở các cơ quan, đơn vị như số lượng cán bộ, công chức của các cơ quan đông nhưng thiếu nhân tố điển hình; tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu việt hỗ trợ cán bộ tự học, tự đào tạo nhưng một bộ phận cán bộ chưa thật tâm huyết với công việc, nhiều người an phận với vị trí đảm nhiệm…

Đề án và dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng tổ chức đảng và Đảng viên giai đoạn 2020-2025 là nội dung được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII xác định trong Chương trình công tác toàn khóa.

Dự thảo Nghị quyết xác định 2 vấn đề lớn là tập trung nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới và công tác đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên mới. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ những khó khăn, bất cập hiện nay trong việc duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ chức đảng; việc chấp hành các quy chế, nghị quyết của cấp ủy; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ địa bàn dân cư. Những khó khăn, bất cập trong công tác phát triển đảng viên mới hiện nay, giải pháp trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các nội dung các nghị quyết, đề án, quy định của các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Về sự cần thiết phải sửa đổi Quy chế làm việc của của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, đồng chí giao cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy để tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành và mối quan hệ phối hợp để đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đối với 2 Nghị quyết và Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đề án quy định về công tác cán bộ; Nghị quyết và Đề án về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2020 – 2025, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết; ủy quyền BTV Tỉnh ủy chỉ đạo việc hoàn thiện và ký ban hành, sớm triển khai tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Về các đề án, quy định về công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu, xem xét về chế độ chính sách cho cán bộ luân chuyển; có chế tài đối với các cán bộ luân chuyển có tư tưởng “dĩ hòa vi quý” mà không tâm huyết, sâu sát với công việc được giao. Cần có giải pháp “đặt hàng – giao nhiệm vụ” cho cán bộ luân chuyển để có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác một cách thường xuyên, khoa học; có chế tài xử lý đối với các địa phương, cá nhân không tạo điều kiện, có biểu hiện cô lập đối với cán bộ luân chuyển.

Trong 5 năm tới, Vĩnh Phúc phấn đấu là tỉnh công nghiệp phát triển, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I. Đến 2030 Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

Do vậy công tác đào tạo cán bộ là cấp thiết, cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương phải có ít nhất 2 bằng đại học chuyên môn và khuyến khích có một bằng cao hơn bằng đại học; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học.

Về Quy định thí điểm đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là việc khó, nhưng việc thực hiện chủ trương làm thí điểm đánh giá bằng sản phẩm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ đối với một số chức danh là cần thiết. Trước mắt đối với cấp tỉnh, thí điểm đánh giá cán bộ đứng đầu 6 sở; đối với cấp huyện, đánh giá Bí thư và Chủ tịch UBND huyện.

Về dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý và Quy định bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Quang Nam

Các tin đã đưa ngày: