Tiếp tục phát triển GDĐT theo hướng đổi mới, thực chất và chuẩn quốc tế

04/10/2021

Ngày 1/10, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở GDĐT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung

 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, trong đó, tập trung vào 17 nội dung lớn đề xuất UBND tỉnh; đồng thời, tổng hợp thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong giáo dục.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ngành GDĐT tích cực đổi mới công tác quản lý, thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp các bậc học, thực hiện sắp xếp các trường học theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; nỗ lực đề ra các giải pháp để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo về số lượng, chất lượng; củng cố Hội Khuyến học các cấp, từ đó, xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Đối với các nhiệm vụ đột phá, ngành GDĐT tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học và hợp tác quốc tế; thực hiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong GDĐT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành GDĐT cũng gặp những khó khăn như việc sáp nhập các trường học theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều bất cập; trường lớp, phòng học, đội ngũ giáo viên các cấp học còn thiếu; chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền, các đơn vị còn chênh lệch; việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 2, lớp 6 còn khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành GDĐT trong thời gian qua; đồng thời, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành GDĐT tỉnh thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của ngành.

Về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở GDĐT đã có nhiều cố gắng và nỗ lực tham mưu cho tỉnh những cơ chế chính sách, tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu ngành GDĐT cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong ngành; nâng cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị, nhà trường.

Đổi mới, sáng tạo công tác dạy học, nghiên cứu KHKT; xây dựng cơ chế, chính sách để cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh; xây dựng cơ sở vật chất và có lộ trình cải tạo cơ sở vật chất của những trường đã xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo dạy và học.

Ngành cần xây dựng trường trọng điểm ở mỗi cấp học trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật; đẩy mạnh xã hội hóa để giảm tải cho giáo dục công lập; xây dựng trường liên cấp chất lượng cao; tăng cường quản lý các dự án đầu tư, mua sắn trang thiết bị dạy học.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, các chương trình hành động của tỉnh; tập trung xây dựng nghị quyết, chính sách đặc thù của tỉnh về lĩnh vực GDĐT; xóa bỏ sự khác biệt trong GDĐT giữa các vùng, miền, địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đặt ra các vấn đề đối với ngành GDĐT như có cần thiết xem xét lại vấn đề đầu tư cho giáo dục; công tác xã hội hóa, đa dạng đầu tư trong giáo dục và chính sách nào cho các nhà đầu tư đầu tư vào GDĐT; chính sách nào cho GDĐT không phụ thuộc vào ngân sách, biên chế để phát triển; chính sách cho học sinh xuất sắc có nguyện vọng trở thành giáo viên.

Nhu cầu hội nhập quốc tế đòi hỏi giáo viên phải có năng lực, phẩm chất tiệm cận quốc tế và tiên phong có chọn lọc trong việc tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại để đào tạo công dân toàn cầu.

Làm thế nào để khắc phục những tình trạng căn bản, cố hữu của giáo dục để nâng cao năng suất, chất lượng lao động; làm nào để giải quyết bệnh thành tích, hình thức học vẹt, học đối phó, thụ động, thiếu sáng tạo.

Làm thế nào để tạo sự khác biệt giữa học sinh Vĩnh Phúc và các địa phương khác cũng như phát huy hơn nữa được vai trò của giáo dục để xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc ngày càng tốt đẹp...

Minh Hường

Các tin đã đưa ngày: