Chuẩn bị chu đáo nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

05/10/2021

Sáng 5/10, Tiểu ban Nội dung, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2021 họp triển khai nhiệm vụ diễn tập.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức diễn tập, Trưởng Tiểu ban Nội dung; Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận hội nghị. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổ giúp việc Tiểu ban Nội dung đã tham mưu giúp Ban Tổ chức diễn tập xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo đúng quy định và đã quán triệt, triển khai đồng bộ ở các cấp, ngành.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình; tham mưu Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập tỉnh ban hành ý định về diễn tập KVPT tỉnh và ý định diễn tập KVPT thành phố Phúc Yên năm 2021.

Đến nay, các nội dung diễn tập cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng xong quyết tâm tác chiến phòng thủ (thuyết minh và bản đồ), các kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm tác chiến phòng thủ.

Hệ thống các văn kiện phục vụ luyện tập, diễn tập từ cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác và cơ quan liên quan thống nhất, chỉ đạo cơ quan giúp việc triển khai xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong luyện tập, diễn tập đảm bảo chặt chẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nội dung, nhất là việc xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập và đề xuất những giải pháp để đảm bảo việc luyện tập trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung diễn tập KVPT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ban, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của các cấp về nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên của Tiểu ban Nội dung cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác chuẩn bị, cử cán bộ phụ trách cùng với thành phố Phúc Yên triển khai tốt nhất các phần việc được giao.

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: