Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV

01/07/2014

Các tin đã đưa ngày: