Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV

04/07/2014

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV.

Các tin đã đưa ngày: