Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

16/07/2014

Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: