Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

28/11/2014

Các tin đã đưa ngày: