Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

13/05/2015

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: