Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

15/06/2017

Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: