Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

12:00 06/08/2021

Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Số 38- 40, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn
 


 

1. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

3. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.                 

4. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.