Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

00:00 07/07/2014

BBT: Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XV, đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu khai mạc quan trọng. TrangThông tin điện tử Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thực hiện chương trình công tác năm của HĐND tỉnh, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2014) để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đã về dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. 

Thưa các vị đại biểu ! Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, nhất là những diễn biến xung quanh vấn đề Ucraina và Biển Đông, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có sự phục hồi nhưng còn chậm, chưa thực sự ổn định. Trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, thời tiết diễn biến bất lợi, sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức…đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh.  Song với sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nên 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ, đáng chú ý là thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư và kim ngạch xuất khẩu đạt cao; vận động ODA có nhiều triển vọng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả rất tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển với nhiều tiến bộ mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường củng cố mọi mặt.

Tuy nhiên, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đáng chú ý quan tâm là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với bình quân chung cả nước và các tỉnh trong vùng trọng điểm Bắc Bộ; sản xuất nông nghiệp chi phí đầu vào tăng, giá một số nông sản không ổn định, một số sản phẩm giá thấp hơn chi phí sản xuất đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản còn ở mức cao. Công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện các công trình, đặc biệt là các công trình trọng tâm, trọng điểm và công trình giao thông có tổng mức đầu tư lớn. Số doanh nghiệp trên địa bàn không hoạt động còn chiếm tỷ lệ cao. Ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn gây nhiều bức xúc; tình trạng lấn chiếm đất đai chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Giải quyết việc làm chưa bền vững và gặp nhiều khó khăn; xuất khẩu lao động đạt thấp so với yêu cầu đề ra; tội phạm về kinh tế, an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội còn nhiều tiềm ẩn...

Từ tình hình thực tế đó, đòi hỏi HĐND tỉnh cần phải tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề ra những giải pháp thực hiện tích cực và đồng bộ trong thời gian tới, đồng thời, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Thưa các vị đại biểu và cử tri toàn tỉnh!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau:

Một là: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2014.

Hai là: Xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014.

Ba là: HĐND tỉnh xem xét quyết định thông qua các Nghị quyết về: Nghị quyết về thông qua các quy hoạch xây dựng vùng phía Bắc, vùng phía Tây và vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết thông qua đề nghị công nhận các xã: Quất Lưu, Đạo Đức, Bá Hiến – huyện Bình Xuyên; xã Thượng Trưng, Tân Tiến – huyện Vĩnh Tường; xã Hợp Thịnh – huyện Tam Dương; xã Tam Hồng – huyện Yên Lạc là đô thị loại 5. Nghị quyết về thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết về quy hoạch phân bổ, bảo vệ  tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 30/2011/NQ – HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Nghị quyết về việc chấp thuận các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ – HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việ phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015. Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án giao thông nông thôn cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. Nghị quyết về việc thành lập tổ dân phố Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Nghị quyết về việc bổ sung quy định hỗ trợ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại Đảng bộ xã, phường, thị trấn có từ 300 đảng viên trở lên. Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bốn là: HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về nội dung báo cáo, chuyên đề của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014; HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề tại kỳ họp về tình hình thực hiện các quy định hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật và kết quả triển khai dự án điện nông thôn(REII); thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Năm là: HĐND tỉnh tổ chức trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.  

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt, các báo cáo chi tiết và đề án, dự thảo nghị quyết đã gửi trước các đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. Thời gian còn lại, HĐND sẽ dành cho các hoạt động thảo luận, giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đảm bảo đúng chương trình đề ra.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn!