Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

00:00 06/06/2014

Ngày 05/6/2014, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 14, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

 Buổi sáng,Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).


Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty thép Việt Đức

tham gia phát biểu ý kiến

Tham gia ý kiến vào dự án Luật, Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty thép Việt Đức cho rằng: Cần quan tâm đến việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân; mô hình tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân, nhiệm kỳ của kiểm sát viên và hoạt động tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Việc thành lập Ủy ban kiểm sát cấp cao hay cấp khu vực cũng chỉ làm công tác chuyên môn, không làm các công tác khác của ngành. Trong khi đó, nhiều khu vực chỉ có biên chế 7 người, liệu thành lập Uỷ ban kiểm sát khu vực có hợp lý không? Thành lập Uỷ ban kiểm sát lúc nào, thời điểm nào cho thích hợp cần phải được bàn và xem xét cụ thể…

Buổi chiều, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town) và  Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Ngày mai, 06/6/2014 Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Việt Dũng