Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh tạo động lực thu hút đầu tư

10/10/2019

Thực hiện Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, bên cạnh việc ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đến người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bên cạnh việc công khai trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, website của các sở, ngành, địa phương, tại các buổi tiếp xúc và làm việc của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành với doanh nghiệp, các nội dung về chính sách này đều được đơn vị tổ chức lồng ghép trong chương trình làm việc để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào các khu công nghiệp, đô thị và du lịch, dịch vụ tập trung trên địa bàn. Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và năm 2019, UBND tỉnh đã cân đối bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên 5.200 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018 bố trí hơn 2.900 tỷ đồng, tương đương 48% tổng chi đầu tư phát triển và năm 2019 bố trí gần 2.300 tỷ đồng, tương đương 37,6% tổng chi đầu tư phát triển. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ khi ban hành Nghị quyết đến nay đã tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc. Kết quả thu hút đầu tư đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã mời gọi được 55 dự án với số vốn đăng ký đầu tư khoảng 8,15 tỷ USD; trong đó, có 23 dự án của 21 chủ đầu tư được tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1,1 tỷ USD và 26 nhà đầu tư cam kết đầu tư vào tỉnh 32 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD. Luỹ kế đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 1.098 dự án gồm 356 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 4,8 tỷ USD và 742 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 76,8 tỷ đồng. 

Như vậy, thực hiện Nghị quyết giai đoạn từ 2017 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã thu hút khoảng 211 dự án, gồm 86 dự án DDI với tổng vốn đầu tư trên 8,3 tỷ đồng và 125 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 1.185 triệu USD.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết, đối tượng hỗ trợ là các dự án có quy mô diện tích sử dụng đất từ 5 ha. Đây được xác định là những dự án có quy mô lớn phải do các nhà đầu tư có năng lực thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỉnh chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn mà chủ yếu là các nhà đầu tư thực hiện dự án có quy mô nhỏ lẻ đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp nên không đảm bảo quy mô diện tích dự án thực hiện được hỗ trợ. Mặt khác, mặc dù kết quả thực hiện quy hoạch lớn, nhưng lĩnh vực quy hoạch chủ yếu tập trung vào các khu nhà ở đô thị mới không thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết. Trong khi đó, việc đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Tiến độ một số dự án triển khai còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khó khăn; năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế dẫn đến nhiều thủ tục phải kéo dài thời gian. Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp chưa thu hút được các dự án sử dụng công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năng lực cạnh tranh sản phẩm của các dự DDI còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp tiến hành đào tạo tuyển dụng lao động chất lượng cao chưa quan tâm nhiều đến chính sách hỗ trợ của tỉnh nên khi thực hiện đào tạo và tuyển dụng lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Trên cơ sở của những tồn tại, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, thay thế hoặc bãi bỏ một số điểm, nội dung chưa phù hợp trong Nghị quyết để nâng cao hiệu quả của các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: