Nghị quyết số 89 của HĐND tỉnh: Tiếp sức cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển thị trường

26/02/2020

Vĩnh Phúc đang nỗ lực để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, tỉnh còn rất nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này, trong đó có vấn đề nâng cao trình độ công nghệ, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp.

Theo thống kê của UBND tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có trên 11.200 doanh nghiệp. Sự lớn mạnh, tăng số lượng doanh nghiệp được thành lập đã giúp Vĩnh Phúc giải quyết tốt bài toán việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách địa phương hằng năm. Tuy nhiên, số doanh nghiệp có trình độ công nghệ trung bình tiên tiến còn ít (chiếm 15%) và không có doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp còn lúng túng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ như: Việc nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quá trình đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp, thị trường công nghệ. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.

Nguyên nhân là do hầu hết các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước thường thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ kèm theo mua máy móc, thiết bị. Hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ có quy mô nhỏ, hoạt động riêng rẽ và chỉ có khoảng 25% tổ chức có hoạt động nghiên cứu, còn lại hầu như chỉ tiếp nhận chuyển giao công nghệ đơn lẻ, không có tính hệ thống. Bên cạnh đó, thị trường khoa học công nghệ của tỉnh phát triển chậm, chưa sôi động, thiếu môi trường pháp lý đầy đủ và cơ chế chính sách thúc đẩy hỗ trợ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mua sắm công nghệ nhưng do thiếu kiến thức, thông tin thị trường nên đã đầu tư mua sắm những công nghệ lỗi thời, không phát huy được hiệu quả.

Để khắc phục những bất cập trên và tiếp sức, giúp các doanh nghiệp phát triển, hội nhập thành công  trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cuối năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 89 về “hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025”.

Theo Nghị quyết này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước khi thực hiện hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ gồm đổi mới công nghệ, đào tạo, thuê chuyên gia hướng dẫn vận hành, sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới đầu tư sẽ được hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện dự án, tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án; được hỗ trợ 50% kinh phí của hợp đồng chuyển giao công nghệ, tối đa không quá 500 triệu đồng/hợp đồng chuyển giao công nghệ; hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn, tối đa không quá 600 triệu đồng để thực hiện dự án nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ nhằm cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, còn được hỗ trợ 30% hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ đến 50% kinh phí, tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phát triển tổ chức trung gian của thị trường công nghệ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo và đang xin ý kiến các ngành chức năng về hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89. Đồng thời, chủ động phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết này đến các doanh nghiệp.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: