Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 205 của HĐND tỉnh, huyện Vĩnh Tường có 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

05/05/2020

Với dân số đông và địa bàn rộng nên những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều thực hiện Nghị quyết 205 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Theo đánh giá của UBND huyện, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 205, đến nay, Vĩnh Tường có 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2019, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ ở mức 1,12%; có 3.085 bà mẹ được sàng lọc trước sinh, chiếm 87%; gần 90% các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Ngay sau khi Nghị quyết 205 của HĐND tỉnh được ban hành, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đưa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển dân số - kế hoạch hóa gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Đồng thời, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến xã, thôn, khu dân cư, tổ dân phố. 


Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, tư vấn miễn phí về sàng lọc trước sinh 
và sơ sinh cho phụ nữ mang thai tại xã Vũ Di – huyện Vĩnh Tường

5 năm qua, huyện tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phát huy cao độ vai trò, tinh thần, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt việc bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Cũng theo đánh giá của UBND huyện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, phải kể đến tình trạng mất cân bằng giới tính còn cao với 144 bé trai/100 bé gái (năm 2019); tỷ suất sinh trên địa bàn không ổn định; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng...

Thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục triển khai các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số; quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến tận người dân; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: