Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện Tam Dương

22/12/2020

Trong những năm qua, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo cácnghị quyết do HĐND ban hành luôn sát với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ, cá nhân trên địa bàn huyện giai đoạn 2015- 2020. Ảnh: Lê Văn Hóa

 

Năm 2020, HĐND huyện Tam Dương đã tổ chức 6 kỳ họp và ban hành 52 nghị quyết về các lĩnh vực. Các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát với yêu cầu thực tiễn của huyện, phục vụ tốt cho hoạt động của HĐND, sự điều hành của UBND huyện trong phát triển KT-XH của địa phương.

Với việc ban hành các nghị quyết, nhất là các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn và hằng năm của huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh... sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đã góp phần duy trì và phát triển KT - XH, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2019; tổng thu ngân sách đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách huyện gần 1.300 tỷ đồng, tăng 51% so với dự toán tỉnh giao, tăng 83% so với dự toán HĐND huyện giao.

Cùng với việc xây dựng, ban hành các nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương, HĐND huyện Tam Dương từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát cũng như đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri, nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HĐND...

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, trên cơ sở kế hoạch công tác và chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hành các ban, tổ và đại biểu HĐND huyện thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan đảm bảo đúng chương trình, phù hợp với tình hình thực tế.

Thường trực HĐND huyện tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trên địa bàn huyện: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 24 HĐND huyện; giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương"...

Qua giám sát, HĐND huyện kịp thời phát hiện, đề nghị các cơ quan có trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn hoặc đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện được duy trì, tổ chức đúng quy định. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất với Ủy ban MTTQ huyện, tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND trực tiếp thông tin đến cử tri, nhân dân kết quả kỳ họp, nội dung các quyết sách được HĐND thông qua.

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu có cơ hội nắm bắt, tiếp nhận nhiều thông tin phản hồi từ phía người dân về vấn đề bức xúc, tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, đại biểu HĐND có cơ sở để tham gia ý kiến thảo luận, tranh luận, chất vấn về nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện.

Các ban HĐND huyện chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác năm 2020; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp bất thường và kỳ họp thường xuyên do HĐND, Thường trực HĐND phân công.

Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện nêu rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra, đề xuất những nội dung cần làm rõ, bổ sung đối với dự thảo nghị quyết, được UBND huyện tiếp thu, giải trình các vấn đề được nêu trong báo cáo thẩm tra của các ban, làm căn cứ cho đại biểu HĐND thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết.

Nhờ tập trung triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, công tác giám sát, thẩm tra... chất lượng hoạt động của HĐND ngày càng được nâng lên, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri trên địa bàn huyện.

Hoàng Nga

 

Các tin đã đưa ngày: