5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện

09/03/2021

Hiện toàn tỉnh có 4.199 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 439km đường huyện, 3.706km đường trục xã, trục thôn và đường ngõ xóm. Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển, bảo đảm tính kết nối vùng, kết nối liên tỉnh, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống giao thông. Đặc biệt, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện và phát triển theo mô hình hướng tâm kết hợp vành đai.

Đi đầu trong triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh phải kể đến huyện Sông Lô. Theo báo cáo của UBND huyện, ngày mới thành lập, toàn huyện có 11% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, còn lại là đường đất. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngoài số tiền số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, người dân Sông Lô còn tự nguyện đóng góp hàng nghìn mét vuông đất và hàng chục tỷ đồng cho xây dựng đường giao thông. Nhờ đó, đến hết năm 2020, toàn huyện xây dựng 155,83 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa 97% đường trục xã, 88% đường trục thôn, 61% đường ngõ xóm, 64% đường trục chính giao thông nội đồng. Đồng thời, cải tạo, xây mới trên 35 km cống rãnh thoát nước thải.

Còn với Yên Lạc, sau 5 năm đạt chuẩn huyện nông thôn mới, nhờ sự đồng thuận, thống nhất trong dân, nhất là việc hưởng lợi từ Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, đến nay, huyện có 100% tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa và có gần 90 km cống, rãnh thoát nước thải được đầu tư, xây mới, nâng cấp, vượt chỉ tiêu đăng ký.

Đánh giá của Ban chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới huyện Yên Lạc, giao thông phát triển đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10.653 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm. Yên Lạc phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 có 30% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trên 25% thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, từ năm 2017 đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 160.871 triệu đồng cho xây dựng giao thông nông thôn với cơ chế hỗ trợ là 40% cho xã đồng bằng, tương ứng 520 triệu đồng/1km; 50% đối với xã trung du, tương ứng 650 triệu đồng/1km; 60% đối với xã miền núi, tương ứng 780 triệu đồng/1km. Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời giúp các xã khó khăn có điều kiện đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông với 100% đường trục xã, 88% đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa.

Với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 cứng hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để đến năm 2022, toàn tỉnh có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2025 có 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 10 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo chương trình giao thông nông thôn tỉnh đã đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục cho triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, với mức hỗ trợ xây dựng đường trục thôn và đường ngõ xóm là 60% ngân sách tỉnh, 40% ngân sách huyện, định mức hỗ trợ đường trục thôn là 1,6 tỷ đồng/1km và trục ngõ xóm là 1,2 tỷ đồng/1km.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: