Hội đồng nhân dân tỉnh

28/10/2013

I. VỊ TRÍ, TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND CẤP TỈNH


Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn


 

(Trích Luật Tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Xem chi tiết tại đây).

 

Các tin đã đưa ngày: