Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

06/08/2021

1. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

              Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

3. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

4. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.                 

5. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.                

Các tin đã đưa ngày: