Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2013

1. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

              Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. 

                   Email:Binhnn@vinhphuc.gov.vn

3. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh.

                   Email: ThangNM3@vinhphuc.gov.vn

4. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

                    Email: OaiTT@vinhphuc.gov.vn

5. Đồng chí Vũ Giang Hậu, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

                   Email: HauVG@vinhphuc.gov.vn.

 

Các tin đã đưa ngày: