Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2013

Trụ sở HĐND- UBND tỉnh.

1. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH:

Trưởng Ban Nguyễn Mạnh Thắng
Điện thoại: 0211.3846126

Phó Trưởng ban: Vũ Thị Thúy Hằng

Các thành viên:

Ông Lỗ Tất Chánh

Ông Nguyễn Thế Hùng

Ông Lương Văn Long

Ông Vũ Hồng Phương

Ông Nguyễn Thanh Tùng.

 * Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: (Xem chi tiết tại đây).

2. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Trưởng Ban: Trần Thanh Oai
Điện thoại: 0211.3861758

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Minh Hiên

Các thành viên:

Ông Phạm Quang Nguyên

Bà Đỗ Thị Thanh Hương

Ông Nguyễn Phú Sơn

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy.

 

3. BAN PHÁP CHẾ

Phó Trưởng ban phụ trách Ban: Nguyễn Thái Thịnh

Các thành viên:

Ông Hoàng Minh Ái

Ông Hoàng Văn Dũng

Ông Nguyễn Duy Đông

Ông Vũ Việt Văn

* Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: (Xem chi tiết tại đây)

 

Các tin đã đưa ngày: