Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

28/10/2013

 


 

Trụ sở
Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Chánh Văn phòng: Vũ Giang Hậu
Điện thoại: 0211.3861.405

Email: hauvg@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Hà Vũ Tuyến

Phó Chánh Văn phòng: Trương Đức Tuấn
Điện thoại: 0211.3861.398

 

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. PHÒNG TỔNG HỢP

- Trưởng phòng : Hà Thị Thanh Nhàn
    Điện thoại: 0211.3761.001

- Phó Trưởng phòng: Trần Bình Quyền

   Điện thoại: 0211.3720.827

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH -  TỔ CHỨC- QUẢN TRỊ

- Trưởng phòng: Phan Việt Hùng

  Điện thoại: 0211.3844.341

- Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Hoàng Anh

 

III. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (Xem chi tiết tại đây).

IV. Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: