Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

02/08/2021

 


 

Trụ sở
Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng: Vũ Giang Hậu
Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Oai

Phó Chánh Văn phòng: Hà Vũ Tuyến

Phó Chánh Văn phòng: Trương Đức Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hòa

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. PHÒNG TỔNG HỢP

- Phó Trưởng phòng: Trần Bình Quyền

   Điện thoại: 0211.3720.827

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH -  TỔ CHỨC- QUẢN TRỊ

- Trưởng phòng: Phan Việt Hùng

  Điện thoại: 0211.3844.341

- Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Hoàng Anh

Các tin đã đưa ngày: