HĐND các huyện Tam Dương, Sông Lô: Tổ chức kỳ họp cuối năm

02/01/2019

* Trong 2 ngày 27 - 28/12/2018, HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự phiên khai mạc, có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tam Dương.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Ba tặng Hội LHPN huyện Tam Dương. Ảnh: Dương Chung


Trong ngày họp thứ nhất, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND huyện và các cơ quan đã trình bày 26 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết về đầu tư công 2019; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11…

Năm 2018, kinh tế huyện Tam Dương tiếp tục duy trì sự phát triển; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ, vượt 1,7% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 12,6%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,4%; thương mại - dịch vụ tăng 7,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Các lĩnh vực về xúc tiến đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả đất dịch vụ và bảo vệ môi trường được huyện đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 11/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên. Trong năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.300 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%.

Huyện Tam Dương xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: “Kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tập trung giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Thời gian tới, huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và giải phóng mặt bằng các công trình đấu giá quyền sử dụng đất; tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường; tập trung chỉ đạo giải quyết chi trả đất dịch vụ; từng bước giải quyết các tồn tại về đất đai, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành xem xét miễn nhiệm ủy viên UBND huyện, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện do được luân chuyển công tác; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Tam Dương vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.

* Trong 2 ngày 26-27/12/2018, HĐND huyện Sông Lô tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của huyện Sông Lô nêu rõ: Năm 2018, các lĩnh vực KT-XH của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt xấp xỉ 118 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng, vượt 12,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55%. Toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Công tác lao động việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế; huyện đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể; đặc biệt là việc quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng GD&ĐT; giải quyết việc làm…

Kỳ họp đã nghe và tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; tình hình thực hiện NSNN của địa phương năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2018, phương án phân bổ năm 2019… và thông qua 9 tờ trình quan trọng khác.

Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; kiện toàn thành viên UBND huyện; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu và thông qua 11 dự thảo Nghị quyết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về những khó khăn, hạn chế trên một số lĩnh vực như: Quá trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế, việc xử lý vi phạm đất đai, kế hoạch đầu tư công trung hạn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức…; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: