Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV