Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội khóa XIII tỉnh tại kỳ họp thứ sáu

Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội khóa XIII tỉnh tại kỳ họp thứ sáu